СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

  • greece-500x500

Промяна в ставката по ДДС в Гърция в сила от 1 юни 2016 г.

От 1 юни 2016 г. стандартната ставка по ДДС в Гърция е увеличена от 23% на 24%. Данъчно задължените лица, които са регистрирани по система MOSS следва да прилагат и декларират следните ставки към Гърция: [...]

  • nap

НАП: ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди се декларира до 14 февруари

До 14 февруари регистрираните по ДДС компании трябва да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред НАП. Указанието за прилагането [...]

  • nap

НАП: Форма за подаване на данни при промяна на собствеността на акцизните стоки

Във връзка с разпоредбата по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове, публикувана в ДВ, бр. 92 от 2015 г. и в сила от 01.01.2016 г., е необходимо при промяна на собственост на [...]

  • nap

НАП: Публикувани са три становища по ЗДДС

Публикувани са три становища по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).  Становище №20-00-223/17.11.2015 г. относно уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на Глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху [...]