– Събиране на документи от офиса на клиента
– On-line банкиране
– Подаване на документи към различни институции
– Издаване на актуални състояния
– Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
– Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
– Изготвяне на договори и други документи

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ