Българската народна банка (БНБ) въвежда отрицателна лихва за свръхрезервите, които търговските банки държат в нея. Промяната влиза в сила от 4 януари 2016 г. като предпазна мярка срещу рязкото увеличение на средствата, насочвани към БНБ, след като ЕЦБ въведе отрицателни лихви още в края на миналата година. Стъпката бе очаквана и като цяло е в по-малко негативния вариант за местните банки, тъй като решението на регулатора можеше да обхване и минималните задължителни резерви. Въпреки това обаче мярката ще затрудни допълнително управлението на ликвидността на банките и ще намали рентабилността им. Очакванията са отрицателните лихви да дадат стимул на банките да потърсят алтернативи в какво да влагат свръхрезервите си и да кредитират повече. Засега пълният текст на новата наредба на БНБ, както и конкретният размер на отицателния процент не са обявени на сайта на централната банка.

Очаквана стъпка

Трупането на прекомерни резерви от страна на търговските банки в БНБ е практика, която се изостри през миналата година, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) първа въведе отрицателни лихви, за да стимулира икономическия растеж. В същото време застиналото кредитиране и устойчивото нарастване на депозити в местните банки създаде дисбаланси и проблеми за банките в управляването на ликвидността. Така за тях бе най-изгодно да депозират излишъците в сметките си в централната банка, където превеждат и минималните задължителни резерви.

Ако към края на 2014 г. свръхрезервите на банките, оценени чрез превишаване на поддържаните в БНБ средства по сметки за изпълнение на задължителните минимални резерви над изискуемия минимум е било среднодневно от порядъка на 56.6%, то през май тази година съотношението е 90.6% (виж графиката). Това натоварва самата централна банка и наред с това я изправя пред риска от загуби, тъй като на свой ред БНБ е задължена да инвестира тази ликвидност, а ДЦК на много развити държави вече също са с отрицателна доходност в късия край на кривата.

Решението идва насред спекулациите дали ЕЦБ, която в момента изисква 0.2% от банките да държат свободните си наличности при нея, няма да вземе решение да влезе още по- дълбоко в отрицателната територия.

Другите промени

Отрицателните лихви се въвеждат за пръв път в историята на БНБ и са част от пакет промени, преобразяващи Наредба 21 за минималните задължителни резерви. Другата обявена промяна е отмяната на признаването за резервни активи на средства на банките по сметки в националния системен компонент TARGET2-BNB. Досега чрез тях можеха да се покрият до 10% от минималните задължителни резерви. Предвид обема на резервите обаче това едва ли ще е проблем за банките. Освен това БНБ обяви, че ще направи и промени в лихвените проценти, приложими като санкция за неизпълнение от банките на изискванията за задължителни минимални резерви.