– Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
– Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
– Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
– Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ