– Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
– Подготовка на платежни нареждания за данъци
– Подготовка на данъчни справки и уведомления
– Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
– Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
– Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ