Във връзка с разпоредбата по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове, публикувана в ДВ, бр. 92 от 2015 г. и в сила от 01.01.2016 г., е необходимо при промяна на собственост на акцизни стоки, вложени в данъчен склад, лицето вложител да подава данни към НАП на имейл адрес infocenter@nra.bg.

За улеснение на клиентите е публикуван образец на таблица за подаване на данните, съгласно законовите изисквания.