Праговете за деклариране по системата Интрастат за 2016 г.:
1. За поток „Изпращания“ – 260 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 460 000 лв.

Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2016 г.:
1. За поток „Изпращания“ – 12 300 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 6 000 000 лв.
Праг за опростено деклариране за единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2016 год. – 390 лв.

Видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за 2016 год., както следва:
1. Код на стоката;
2. Държава членка партньор:
а) изпращания – държава членка на получаване;
б) пристигания – държава членка на изпращане;
3. Държава на произход (при пристигания);
4. Вид на сделката;
5. Условия на доставка;
6. Вид транспорт;
7. Националност на транспортното средство;
8. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания);
9. Нето тегло – килограми;
10. Количество по допълнителна мярка;
11. Стойност;
12. Статистическа стойност.