Новини

/Новини
­
19 09, 2018

6 вида удостоверения вече няма да бъдат изисквани на хартиен носител

Като част от мерките за намаляване на административната тежест отпада необходимостта от представяне в хартиен вариант на следните удостоверения: за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция „Митници“; за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията; за семейно положение, издавано [...]

19 09, 2018

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци, осигуровки и други публични вземания от 1 август 2018 г. Промяната се налага заради вливането на СИБАНК в Обединена българска банка, в които приходната администрация е поддържала сметки досега. По новите сметки ще се нареждат плащания от граждани и юридически лица с [...]

20 06, 2016

Промяна в ставката по ДДС в Гърция в сила от 1 юни 2016 г.

От 1 юни 2016 г. стандартната ставка по ДДС в Гърция е увеличена от 23% на 24%. Данъчно задължените лица, които са регистрирани по система MOSS следва да прилагат и декларират следните ставки към Гърция: 23% за сделките извършени през април и май 2016 и 24% за сделките от юни 2016 г.

26 01, 2016

НАП: ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди се декларира до 14 февруари

До 14 февруари регистрираните по ДДС компании трябва да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред НАП. Указанието за прилагането на този режим ще бъде изпратено на всяка фирма, която е част от ДДС системата. Указанието третира и случаите, в [...]

11 01, 2016

НАП: Форма за подаване на данни при промяна на собствеността на акцизните стоки

Във връзка с разпоредбата по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове, публикувана в ДВ, бр. 92 от 2015 г. и в сила от 01.01.2016 г., е необходимо при промяна на собственост на акцизни стоки, вложени в данъчен склад, лицето вложител да подава данни към НАП на имейл адрес infocenter@nra.bg. За улеснение на [...]

5 01, 2016

НАП: Публикувани са три становища по ЗДДС

Публикувани са три становища по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).  Становище №20-00-223/17.11.2015 г. относно уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на Глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на доставките на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 [...]

23 12, 2015

НАП:Новите годишни данъчни декларации вече са достъпни на сайта на НАП

Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци вече са публикувани на сайта на НАП. От приходната агенция напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден - Великден). Най-лесно [...]

15 12, 2015

НАП: Възстановяваме двойно по-евтино здравни права до 23 декември

Хората с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да ги възстановяват двойно по-евтино до 23 декември. След влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване, здравните права ще се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както е сега – три години. Така например [...]

7 12, 2015

Новата монета от 2 лева в обращение от днес

От 7 декември Българската народна банка пуска в обращение новата разменна монета с номинал 2 лева. Централната банка подчертава, че банкнотите с номинална стойност 2 лева ще продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с новата разменна монета от 2 лева. На лицевата страна на монетата от 2 лева в центъра на вътрешния кръг е [...]

5 12, 2015

Агенция Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България

Рейтингът на България се подкрепя от по-силните външни финанси в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ‘ВВВ'. Излишъкът по текущата сметка е съчетан с високо ниво на международни валутни резерви, което осигурява стабилното функциониране на валутния борд. От друга страна, структурните слабости на икономиката ограничават тренда на икономически растеж към по-високи стойности. Оценката на [...]